DLACZEGO CARBOHORT?

Dlaczego Carbohort?

 • jesteśmy producentem, nie pośrednikiem
 • produkty idealne do upraw glebowych i bezglebowych
 • produkty w 100% biodegradowalne, naturalne i organiczne
 • produkty bogate w mikro- i makroelementy
 • doskonałe do upraw żywności ekologicznej
 • złoża węgla pochodzące wyłącznie z Polski
 • zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za użyte podłoże po skończonej uprawie
 • produkty doskonale spisują się nawet na terenach pustynnych
 • węgiel brunatny posiada właściwości pochłaniania metali ciężkich np. w miastach
 • węgiel brunatny jest wolny od patogenów i nie zawiera substancji szkodliwych dla roślin
 • węgiel brunatny utrzymuje żyzność gleb

 

 

Dlaczego proponujemy nasze podłoże
zamiast odpowiednika
mineralnego?

 • zazwyczaj wykorzystywana na jeden sezon uprawowy, w innym wypadku konieczna jest dezynfekcja
 • problem z zagospodarowaniem po zakończeniu uprawy, niezdatna do dalszego wykorzystania
 • utylizacja odpadów jest kosztowna i kłopotliwa – włókna wełny nie ulegają rozkładowi!
 • do produkcji wymagane są duże ilości wody
 • produkt sztuczny, pozbawiony życia biologicznego
 • powoduje systematyczny proces jałowienia gleby
 • rozrywane i wgniatane w glebę włókna wełny mineralnej łamią się i powodują zapylenie powietrza przez wiele lat, a wdychane osadzają się w płucach
 • pył z wełny mineralnej jest bardzo silnym alergenem – powoduje niebezpieczne dla zdrowia i życia reakcje
 • włókna mineralne powodują mechaniczne podrażnienia skóry, prowadzące do pierwotnego zapalenia skóry oraz do wtórnych uszkodzeń skóry wywołanych infekcją bakteryjną
 • podobieństwo właściwości fizycznych włókien wełny mineralnej do włókien azbestu (rakotwórczego produktu!)
 • do produkcji wełny mineralnej wykorzystywane są najczęściej skały bazaltowe wraz z dodatkami zlepiającymi: modyfikowane żywice fenolowo – aldehydowe - produkt przemysłu chemicznego
 • do produkcji 1 tony wełny mineralnej konieczne jest zużycie 1100 – 1300 kg skał bazaltowych z dodatkami) by stopić bazalt należy dostarczyć ogromne ilości energii najczęściej w postaci węgla, co w efekcie powoduje zatrucie atmosfery gazami cieplarnianymi – CO2