CERTYFIKATY I BADANIA

Wieloletnie badania podłoża Carbohort prowadzone w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach wykazały dużą przydatność tego podłoża do bezglebowej, przedłużonej uprawy warzyw szklarniowych. W tego typu badaniach co roku uzyskiwano wysoki, jakościowo coraz lepszy plon owoców pomidora w porównaniu z podłożami inertnymi. Wyniki badań zostały potwierdzone w praktyce – w wielu badaniach wdrożeniowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Ciekawe wyniki uzyskano również w badaniach prowadzonych w Maroku. Na podłożu Carbohort uprawiano pomidory, ogórki, paprykę oraz sadzonki drzewa arganowego i palmy daktylowej. Uzyskano większy przyrost sadzonek i lepszą przydatność tego podłoża do produkcji arganu w porównaniu z dotychczasowymi technologiami uprawy tego endenemicznego gatunku. Stwierdzono również lepszy rozwój palm daktylowych na podłożu z węgla brunatnego w stosunku do innych podłoży.

patent.jpg
  1. Podłoże do bezglebowej uprawy roślin, zwłaszcza do uprawy warzyw w uprawach szklarniowych i tunelach foliowych, zawierające co najmniej 80% materii organicznej w stosunku do suchej masy, charakteryzujące się porowatością całkowitą w zakresie 70-90%, obecnością wolnych przestrzeni wypełnionych wodą i powietrzem, podsiąkliwe i zachowujące stałe właściwości powietrzno-wodne, znamienne tym, że stanowi je naturalny węgiel brunatny, rozdrobniony do frakcji cząstek o średnicy od 1,0 do 20 mm i/lub do frakcji ziemistej o granulacji wynoszącej 1,0 mm.
  2. Podłoże uprawowe według zastrz. 1, znamienne tym, że węgiel brunatny jest rozdrobniony do frakcji cząstek o średnicy 2,5 mm.
  3. Podłoże uprawowe wg zastrzeżeń 1, znamienne tym, że jest konfekcjonowane w postaci prostopadłościennych balotów obciągniętych rękawem foliowym, którego ścianki szczytowe i boczne są zgrzewane, wyposażone w otwory drenażowe i z których odsysane jest wolne powietrze.