Podłoże
stworzone
przez
naturę

Carbohort - producent podłoży ekologicznych

 

Carbohort jest polskim producentem ekologicznych podłoży do upraw bezglebowych i glebowych oraz naturalnych kwasów humusowych. To jedyna firma na świecie produkująca podłoże na bazie 100% organicznego, naturalnego surowca.

Carbohort to rodzinna firma wykorzystująca naturalne złoża węgla brunatnego (lignitu) znajdujące się na terenie Polski. Przedsiębiorstwo powstało z myślą o tworzeniu nowej jakości upraw warzyw i owoców. Dzięki stworzeniu innowacyjnego podłoża producent w pełni przyczynia się do poprawy jakości produkowanej żywności oraz pozytywnie oddziałuje na środowisko naturalne.

Przy współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach wyprodukowaliśmy podłoże, które pomyślnie przeszło testy w zróżnicowanych warunkach klimatycznych, takich jak Polska, Francja, Wielka Brytania, Maroko i rejon Zatoki Perskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: ekologiczne podłoża Carbomat do uprawy glebowej i bezglebowej oraz preparat odżywczy dla roślin Carbohumic, poprawiający właściwości gleby (kwas humusowy).

 


 

 

Misja firmy

 

Świat, w którym żyjemy, zmienia się bardzo dynamicznie. Zanieczyszczenie środowiska, pogarszająca się jakość żywności, a przez to stan naszego zdrowia, zmiany klimatyczne… w naszej ocenie sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się obecnie, jest dramatyczna i wymaga od nas natychmiastowej interwencji. Z myślą o przyszłych pokoleniach musimy zwracać coraz większą uwagę na nasze najbliższe otoczenie. Musimy wymagać coraz więcej nie od rządów, instytucji publicznych i prywatnych, firm, ale przede wszystkim od siebie samych. Wszak środowisko jest dobrem wspólnym, mieniem całej ludzkości i wszyscy w takim samym zakresie jesteśmy za nie odpowiedzialni.

Firma Carbohort, produkując naturalne produkty do upraw roślin na bazie węgla brunatnego, wychodzi naprzeciw tym wszystkim wyzwaniom. Nasza misja opiera się na pięciu zasadniczych fundamentach – kierunkach, w jakich chcemy podążać.

 1. Inicjatywy oddolne, mające na celu poprawę zdrowia poprzez spożywanie zdrowej żywności
  Zależy nam na zmobilizowaniu ludzi do posiadania choćby niewielkich upraw; ogródki przydomowe czy te na dachach budynków, zielniki na parapecie albo tarasie, warzywniki w szkołach – innymi słowy wszystko, co pozwoli poczuć satysfakcję z wyhodowania własnych smacznych, zdrowych i ekologicznych plonów. Chcemy obalić stereotyp, że posiadanie swojej uprawy jest tak uciążliwe i czasochłonne, jak się nam powszechnie wydaje. Już nie. Jedząc własne produkty mamy całkowitą pewność co do ich jakości.

 2. Zmiana paradygmatu dotyczącego użytkowania samego węgla
  Chcemy zmienić sposób myślenia, pokazać, że węgiel to nie tylko spalanie i emisja CO2 do atmosfery, a tym samym przyspieszanie globalnego ocieplania klimatu, ale także uprawa roślin, co wiąże się bezpośrednio z pochłanianiem tegoż gazu cieplarnianego. Sadząc jak najwięcej roślin na węglu brunatnym przyczyniamy się do redukcji globalnej emisji dwutlenku węgla.

 3. Ochrona środowiska poprzez stosowanie środków neutralnych dla przyrody – gleb, rzek, wód gruntowych
  Obecnie zachodzi wiele zjawisk mających bardzo niekorzystny wpływ na otaczające nas środowisko naturalne w tym przede wszystkim gleby. Wymienić należy chociażby niekontrolowaną i nadmierną urbanizację, rozbudowę transportu wysokoemisyjnego czy degradację gleb wskutek intensywnej gospodarki człowieka. Wszystko to sprawia, że powierzchnia ziemi uprawnej na świecie kurczy się rocznie o ok. 1%. Warto w tym miejscu przypomnieć, że na wytworzenie 1 cm gleby w naturalnych warunkach potrzeba 100-500 lat. Dlatego tak ważne jest by:
 • prowadzić prawidłową gospodarkę rolną korzystając głównie z nawozów naturalnych, a dopiero w dalszej kolejności ze sztucznych nawozów oraz środków ochrony roślin,
 • zapobiegać erozji i przywracać glebom ich wartości użytkowe poprzez wzbogacanie gleby w próchnicę, zalesianie nieużytków, działania melioracyjne,
 • zapobiegać zanieczyszczaniu gleby ze źródeł komunalnych – ograniczanie ilości odpadów, prowadzenie właściwej gospodarki (segregacja odpadów, kompostowanie, zbiórka odpadów niebezpiecznych) oraz budowę oczyszczalni ścieków.
 • ograniczać przemysłowe źródła zanieczyszczenia gleb – stosowanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku oraz właściwą gospodarkę odpadami poprodukcyjnymi.
 • oczyszczać gleby z substancji toksycznych oraz odkwaszać gleby zakwaszone.
 • ograniczać przejmowanie gruntów pod zabudowę,
 1. Walka ze zmianami klimatycznymi
  Zmiany klimatyczne są problemem globalnym, z poważnymi następstwami ekologicznymi, społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi oraz dotyczącymi podziału dochodów i stanowią jedno z największych wyzwań dla ludzkości w obecnym wieku. Najprawdopodobniej najbardziej dotkliwe konsekwencje spadną na kraje rozwijające się. Wielu ubogich mieszkańców naszej planety zajmuje obszary szczególnie narażone następstwami ocieplenia klimatu, a ich środki utrzymania zależą w dużej mierze od zasobów naturalnych, takich jak rolnictwo, rybołówstwo i zasoby leśne. Na dzień dzisiejszy nie dysponują oni żadnymi innymi możliwościami utrzymania się ani zasobami, pozwalającymi im na dostosowanie się do skutków zmian klimatu czy stawienie czoła sytuacjom katastrofalnym. Dlatego by zapobiec narastającej presji migracyjnej i rodzącym się niepokojom społecznym, tak ważne jest umożliwienie ludności natywnej pozostania w ich dotychczasowych miejscach zamieszkania, między innymi poprzez uzdatnianie terenów do tej pory nieużytkowanych pod uprawy, włączając w to tereny pustynne.

 2. Zmiana przyzwyczajeń w uprawach szklarniowych i polowych
  Uważamy, że w produkcji żywności nie ma dróg na skróty. W pogoni za zyskiem, obniżaniem kosztów lub estetyką upraw dopuściliśmy się ustępstw, które w dłuższej perspektywie negatywnie odbiją się na naszym zdrowiu i otaczającym nas środowisku. Chcemy zmotywować jak największą liczbę producentów żywności do wzięcia odpowiedzialności za zdrowie innych ludzi i otoczenie, w którym żyją. Chcemy także zachęcić obywateli do decydowania się w większości na produkty lokalne, unikając tym samym dalekobieżnych transportów i masowych fabryk warzyw i owoców.

 

 

„Ziemia nie należy do nas. Pożyczamy ją od naszych dzieci"

 

Razem zmieniajmy przyszłość!
Zespół Carbohort